„Пирин”

„Пирин”

Описание

Hostan: ТД “Пирин орел”, град Мелник

Информации и резервации: Информативен центар БТК: +359/2/9801285, +359/882/966320, +359/882/966319

Веб-страница: www.btsbg.org, www.100nto.org

Е-пошта: infotourbts@gmail.com, centerbts@btsbg.org

Контакти: +359 887/797527, +359/896/766155

GPS: 41.631786 º N23.497795 º Е.

Локација: Север Пирин, Три реки, 1616 м.

Опис: Зграда со капацитет од 78 седишта, надворешни и внатрешни бањи, сопствена електрична енергија, греење со цврсто гориво, ресторан, туристичка трпезарија.

Појдовни точки:

Од селото Пирин Сандански – 18 км по асфалтен пат и пат.

Од Мелник – 6 часа.

Соседни локации:

Попови ливади вила – 7 часа

Безбог колиба – 6 часа

Беговица / Каменица – 5 часа (преку локалитетот Солишто) или 5.30 часа (за време на врвот помеѓу врвовите и забот)

Шале на Тевно Езеро – 4 часа

Малина колиба – 1,45 часа

Рожен манастир – 4,30 часот

Удобства

Развлечения