„Малина”

„Малина”

Описание

Hostan: ТД “Еделвајс”, град Сандански

Информации и резервации: Информативен центар БТК: +359/2/9801285, +359/882/966320, +359/882/966319

Веб-страница: www.btsbg.org, www.100nto.org

Е-пошта: infotourbts@gmail.com, centerbts@btsbg.org

Контакт: +359/896/715161, +359/746/8 17 47, +359/882/966 464

GPS: 41.614677ºN 23.538053º

Локација: Север Пирин, област Калугера, 1569 м.

Опис: Куќата има капацитет од 50 седишта, со внатрешни санитарни единици и бањи и локално греење. Има туристичка трпезарија и ресторан.

Почетна точка: село Пирин, општина Сандански – 19 км по асфалтен пат и пат.

Соседни локации:

Шале Пирин – 1,45 часа

колиба Попови Ливади – 5,30 часа

Удобства

Развлечения