“Извора” колиба

“Извора” колиба

Описание

Шеф: Славянка ТД, село Петрово

За информации и резервации:

Информативен центар на БТС: + 359 / 2/9801285, +359/882/966320, +359/882/966319;

Веб-страница: www.btsbg.org, www.100nto.org

Е-пошта: infotourbts@gmail.com, centerbts@btsbg.org

Контакти: +359/7432/2287, +359/882/966372

GPS: 41.414077ºN23.557324ºE

Локација: На северното подножје на Славянка, на 6 километри југоисточно од селото Петрово, општина Сандански, регионот Благоевград, 704 м.

Опис: Куќата располага со капацитет од 40 седишта, поделени во три апартмани и соби со внатрешни бањи и бањи. Греење е со електрични апарати и печки на цврсто гориво. Колибата има туристичка трпезарија и кујна.

Почетна точка: село Петрово, општина Сандански, Благоевградска област – 6 км по асфалтен пат (1,20 часа).

Соседни локации:

Славянка (преку селото Голешево) – 3,30 часа

Готчев врв (2212м) – локалитет №6 од 10 п.п. – 3 часа

Мелник (локалитет № 4 од 100 НТО) – 20 км

Удобства

Развлечения