При Шестака**

При Шестака**

Описание

Соби за гости “Шестакка” и старата винска визба Мелник со истото име ги управува семејството Манолеви (или, како што е познато во овој регион, Честатите). Семејството е еден од најстарите во регионот и корените и може да се проследи наназад до деветнаесеттиот век.

Хотелска единица: 1 двокреветна и 1 трокреветна соба

Капацитети: продавница за сувенири, паркинг, Wi-Fi;

Барови:

Винарска визба за дегустација

Удобства

Развлечения