Црквата Св. Свети, Светите Распетиени Козма и Дамјан

Информација

  • Лесна

Опис

  • Црквата Св. Козма и Дамјан, изградена во 1861 година. Има богат тродимензионален иконостас, напишан до последниве години од 19 век. Храмот е еден од ретките зачувани во целост (архитектура, иконостас и фрески). Црквата е уникатна со својата историја – скоро сите познати мелнички икони работеа на иконите – Јаков Николај, Лазар Аргиров, господар Андон и други. Во оваа црква посетителите можат да добијат најкомплетна слика за уметничкото училиште Мелник.