Црква Св. Николај Чудотворец

Информација

  • Лесна

Опис

Се наоѓа во југоисточниот дел на Мелник, во близина на центарот на градот и е споменик на културата од национално значење. Црквата била изградена во 13 век. Во текот на средниот век, таа била еднокорабна мала зграда, и со текот на годините била повторно изградена и проширена неколку пати. Во 1756 година, тој се здобива со типот што се уште е денес, како доказ за тоа е натпис на олтарниот ѕид во источниот дел на црквата. Во 1895 црквата била запалена, но на почетокот на 20 век повторно била обновена од Националниот институт за споменици на културата. Во него се сместени единствени икони со исклучителна уметничка вредност, кои претставуваат уникатни модели на сликарското училиште Мелник и околните села. Денес црквата е една од ретките цркви во градот Мелник.