Црква Св. Јован Крстител

Информација

  • Лесна

Опис

Се наоѓа во северозападниот дел на Мелник на десниот брег на реката Мелнишка. Локалното население го нарекува “Свети Јани”.

Црквата била изградена во 18-19 век. Тоа е споменик на културата од национално значење, како дел од културно-историскиот резерват “Мелник”. Храмот е богато украсен со живописни фрески. Колоните се насликани со обоени венци и зглобови, постојат букети на иконостасот. Шарени петел и птици за кружење се претставени над темпото и гулабите и шарени пауни на пешачкиот престол. Иконостасот и кралските порти се со исклучителна уметничка вредност. Единствена колекција на икони, од кои некои беа напишани од сликарите Лазар Аргиров и Јакоб Николај.

Во овој храм, за разлика од другите, постојат два реда на балкони, една за жени и една за девојки, а мажите и момчињата се долу.

Во моментов, црквата “Св. Јован Прекурзор “делува како гробишта на градот Мелник.