Црква Свети Антониј

Информација

  • Лесна

Опис

Црквата “Св. Антониј “се наоѓа десет минути пешачење од центарот на градот Мелник. За да отидете таму мора да го напуштите центарот во североисточниот дел на градот.

Црквата е споменик на културата од национално значење, и е дел од културно-историскиот резерват “Мелник”. Изграден е во 1765 година.

Постои верување дека патронот на храмот – Свети Антониј лекувал душевно болни, за што сведочи задржани стебло со железни синџири со кои се врзувале буйстващите. Во средината на храмот има посебна плоча со двоглавиот орел на Патријаршијата. Такви се поставени само кога лековитите својства се особено силни.

Целата црква е насликана со цвеќе, херувими, серафими, ангели. Исклучително важна е иконостасот, иконите (особено “Матер Божја” и “Св. Богородица честнейшую херувим” од XVIII век) и фреските.