Црквата Света Барбара

Информација

  • Средна

Опис

Црквата е под домот Кордопулов. Св. Барбара живееше во 3 век. Нејзиниот татко бил пагански, а кога дознала дека ја прифатила христијанството, била подложена на сурово мачење, а потоа ја обезглавила. Подоцна, Варвара беше прогласен за светец.

Се верува дека самата црква била изградена во 13-тиот и 14-тиот век, во времето на градот Мелник. Тоа беше една голема зграда со три одари на една зграда. Денес, на местото на урнатините може да се најде само нејасна слика за неговото минато величие и убавина. Само ограбените ѕидови, олтарот и апсидата во олтарниот простор останаа. Локалните жители ставија икона на Света Барбара на олтарот. Понекогаш може да се најдат свеќи, монети и храна за светителите.