“Св. Илија“

Информација

  • Лесна

Опис

Во селото Митрашинци можете да ја посетите најголемата црква во општината “Св. Илија“ но нема податоци за периодот кога е изградена. Според еден натпис во црквата, таа е живописана во 1894 г.  Оваа црква е единствена во Малешевијата, чија што внатрешност е целосно фрескописана.