Митрополит Црква Св. Никола

Информација

  • Средна

Опис

Тоа е споменик на културата од национално значење. Изграден на почетокот на 13 век како митрополитска црква на Владимир на темелите на тракиско светилиште. Денес се сочувани само источниот ѕид и неколку елементи за внатрешни работи. Фреските од исклучително висока уметничка вредност сè уште се видливи на урнатините на црквата. Некои од нив се чуваат во Софискиот археолошки музеј.