Манастир “Св. Богородица Марија Спилеотис “(Св. Зона)

Информација

  • Средна

Опис

Споменик на култура од национално значење. Еден од најраните примери на градското манастирскиот изградба во бугарските земји од почетокот на ХIII во. Три пати Уривање и повторно обновување (средината на ХIII во., Втората половина на шеснаесеттиот век. И почетокот на ЏВИИИ во.). Опстој до почетокот на дваесеттиот во. Резервирани за долго време почесното место во духовниот и културниот живот на Мелник, па дури и како женски манастир на Ватопедскиот манастир на Атос. Од крајот на ХII в. До средината на деветнаесеттиот во. Носи името “Богородица на светиот појас” или уште “Св. Зона “. Единствениот манастир во Бугарија, кој е добил статус на “деспотски и царски” од Алексеј слава.

На остатоците од неговиот главен храм е изградена сега постојната капела “Св. Зона “.