Манастир Свети Харалампий

Информација

  • Средна

Опис

Манастирот е споменик на културата од национално значење. Со него се поврзани најраните засега во Мелник три извештаи во изборот евангелие од XI век, кое се наоѓа во Националната библиотека на Грција во Атина. Првата од нив покажува можната година на неговата изградба 1206 и предполагамия ктитор Сева Василиј Вамбулинос. Изграден е како затворен архитектонски ансамбл со полуотворена антена, со црквата “Св. Џон Продромос – Прекурсор “, со камбанарија и света пролет.

Дворот има голема падина кон западниот крај на манастирот католик. Се состоеше од две простории: “Св. Архангели” и “Св. Харалампи” без нартекс и заеднички покрив. Тие беа богато украсени со двослојно ѕидно сликарство. Некои од веќе обновените фрагменти од почетокот на 13 век и од крајот на XVI век може да се видат во Историскиот музеј во Благоевград.

Манастирот преживеал две тешки разурнувања, на крајот на XVI век и во првата половина на XVIII век, при што во провалијата се урнатите значителни делови од него, заедно со тенденција на кој е изграден. Денес се зачувани само делови од ѕидовите и темелите.