Иконографија

Информација

  • Лесна

Опис

Сакаш да се сеќаваш на Сандански?

Да ги разрешите вашите познавања по иконографирањето

Да се запознаете со особините на Средновековната мелнишка иконографска школа

Галеријата „Ликин“ и Туристичкиот информативен центар – Сандански прават кон вас  предизвик

Изграфирајте ја вашата сопствена православна икона

Курсевите се организираат под следните услови:

– Минимално времетраење на курсот – 3 дена, максимум – 7;

– Тридневниот курс вклучува еднозначна православна икона;

– 4,5, 6 и 7-дневни курсеви вклучуваат двојна православна икона;

– Времетраење на активностите на ден – до 4 астрономски часа;

– Курсевите се одржуваат на бугарски, англиски, руски, грчки и германски јазик;

– Учесниците ќе се стекнат со знаења за идеологијата, иконографијата, иконографската технологија и локалните особености на школата за иконографија на Мелник;

– Курсевите ги води дипломски мајстори-реставратори на Националната академија на уметностите;

– Учесниците во курсот изјавуваат пригодно време за започнување на активноста на денот;

– Барањето за учество е дадено 1 недела однапред во Туристичкиот информативен центар – Сандански.