Резба

Информација

  • Лесна

Опис

Бесплатно ја вашата имагинација!

Сликата на Ликин и Туристичкиот информативен центар – Сандански се обрати на предизвикот:

КРЕИРАЈТЕ ГО РАБОТА ОД ДРВОТО!

Курсевите се организираат под следните услови:

– Минимално времетраење – 3 дена, максимум – 5 дена;

– Тридневниот курс вклучува производство на декоративни панели, часовници со навој, итн;

– Петдневниот курс вклучува изработка на посложени композиции или православна икона;

– Времетраење на активноста дневно – до 3 астрономски часа;

– Курсевите се изведуваат на бугарски и на англиски јазик;

– Учесниците ќе се стекнат со знаења за традициите на резбање, различни училишта, технологија за изработка на различни статии;

– Учесниците во курсот изјавуваат пригодно време за да го сторат денот;

– Формулар за аплицирање – 1 недела однапред во Туристички информативен центар – Сандански.