Въжена градина

Информација

  • Лесна
  • до 16 години. - 2 лица / возрасни - 4 лица

Опис

Ова е прва од ваков вид јаже, изградена надвор од шумски фонд во Бугарија. Градината е изградена на две нивоа. Првото ниво е за деца, второто е со височина од повеќе од 5 метри и многу екстремни елементи. Целата градина се состои од 24 елементи.

Обврските пред да влезат во градината бараат насоки за осигурување. Можете да носите ракавици за полесно премин.

Минимален број на учесници: деца (до 16) – 2, возрасни – 4