Бугарска народна уметност

Информација

  • Лесна
  • 30 минути

Опис

ОДРЕДУВАЊА НА ФРАГМЕНТИ ОД БУГАРСКИТЕ ЛУЃЕ:

Женска фолклорна група “Детелина”

Преземање на младата невеста во вода

Локален обичај што работи на вториот ден по свадбата. Невестата е однесена до најблиската пролет, од која мора да се носи вода, во придружба на младите и приврзаниците и невестите. Раскинете го ритуалниот леб двапати, со третиот дел виси на овошно дрво. Целиот обичај е придружен со песни и ора.

Времетраење: 45 минути

Женска фолклорна група “Стримона”

Шиење на фурголет (свадба банер)

Таа седи во домот на младоженецот. Бојата на ткаенината е црвена и е украсена со бели конци, билки и цвеќиња. Хидрауличната рачка е од бамбус. Крши се обреди леб, пеат песни за младите и се поведува оро од девера или шафера со знамето.

Времетраење: 30 минути

Женска народна група “Здравје”

Sadyanka

Sessile е прослава за секој бугарски, стар и млад, каде што сите се радуваат, пеат и играат. Момчињата и девојчињата ги слушаат приказните за старите, народни приказни на предците и предците кои ги служат како водич во животот.

Времетраење: 30 минути

ОБУКА

1. Пирин народни песни

2. Пирин народни танци

3. Бугарски популарни песни

4. Хип хоп танц

Минимален број на учесници: 6 лица

Времетраење: 5 часа

ФОЛКЛОР И ДРУГИ ПРОГРАМИ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ

Ансамблот “Никола Вапцаров”

Ансамбл за народни песни и ора (камерен состав) 6 оркестранти, 3-ца солисти и 8 танчери / 4 жени и 4 мажи /

Машко фолклорна група

10 пејачи и оркестар од 6 инструменталисти

Народен зглоб

Женски народен хор (16 пејачи), машка група (10 пејачи) и група од 6 инструменталисти

Женска група за стари урбани песни “Младост”

Гитаро-мандолински оркестар

Валкал бенд “Звънче”

со репертоар на популарни песни од познати бугарски и странски уметници

Траење на сите програми: 30 минути

Пријава за учество се дава 1 недела однапред во Туристички информативен центар – Сандански.