Църква „Свети Николай Чудотворец“

Информация

  • Лесна

Описание

Намира в югоизточна част на Мелник, в близост до центъра на града и е паметник на културата с национално значение. Църквата е построена през XIII век. През Средневековието е представлявала еднокорабна малка сграда, а през годините е била преустроявана и разширявана няколко пъти. През 1756 година тя придобива вида, в който е и до днес, като доказателство за това е надпис върху олтарната стена в източната част на църквата. През 1895 година църквата е била опожарена, но в началото на XX век отново възстановена от Националния институт по паметниците на културата. В нея се съхраняват уникални икони с изключителна художествена стойност, представляващи уникални образци на зографска школа на Мелник и околните села. Днес църквата е една от малкото действащи църкви в град Мелник.

Activity Video