Църква „Света Варвара“

Информация

  • Средна

Описание

Църквата се намира под Кордопуловата къща. Света Варвара е живяла през III век. Нейният баща е бил езичник, и когато научил, че тя е приела християнство, я подлага на жестоки измъчвания и след това я обезглавява. По-късно Варвара е обявена за светица.

Счита се, че самата църква е построена през XIII – XIV век, по времето на разцвета на град Мелник. Тя е била голяма трикорабна едноабсидна сграда. Днес на мястото на руините може да се намери само смътен образ на миналото й величие и красота. Останали са само развалени стени, олтара и абсидата при олтарното пространство. Местни жители са поставили икона на Света Варвара на олтара. Понякога тук може да се намери запалена свещ, монети и храна, оставени за Светицата.

Activity Video