Колибарене

Информация

  • Средна

Описание

Колибаренето е отделен феномен, който в Малешевита се дължи на необходимостта земеделските производители да увеличат фонда на обработваемата земя извън полетата част. Вилите, построени от твърд материал, са заобиколени от хамбари, кошници, фурни за печене на хляб и непременно с водоизточник. Вилите са пребивавали през цялата година. Лете тук обикновено са всички възрастови активни членове на семейството, а зиме оставали възрастни хора, които са запазили и хранили стоките и објагнувале овцете. През лятото овцете носеха паша. Обикновено те се групират в стада (куршуми). Те доят в определено време, а млякото сирене и извара. Овце и овце бяха организирани, така наречените. низ, който беше малка церемония.
Такива традиционни мандра все още могат да се срещнат след Малешевските планини, а няколкото маркирани пешеходни пътеки на територията на общината може да ви отведат до някои от бачилата които са специална атракция за посетителите.

Activity Video