Чешмата под чинара

Информация

  • Лесна

Описание

Чешмата е изградена през 1854 г. и е пренесена от гр. Серес през 1918 г. от войниците на ген. Тодоров. Има интересен мраморен релеф, като символиката на  изображения все още не е напълно разгадана. Смята се, че представлява планетната система според старобългарския календар, съставен от прадедите ни през третото хилядолетие пр.н.е. Чешмата е ценен паметник на възрожденското ни изкуство. Намира се в близост до градския съд, под най-старото дърво в града – чинар на около 700 г.

Activity Video