ИСТОРИЯ НА РЕГИОНА

Информация

  • На региона Берово

Описание

Местоположението на Малеш е обитавано от праисторическо време, което се доказва и от останките от селища и гробове. Големият брой регистрирани археологически обекти почти не съществува, за да не може да се каже със сигурност кога са те. Проучванията се събират заедно с полеви проучвания, които дават възможност за относителна хронология. Според народното предание името Малешево е от илирийски произход и идва от думите mal – планина и malesi – планинска местност. Някои от учените смятат, че топонимите Малеш, Малешево, е. Малесево идва от старите славянски думи – малка гора, което означава малка гора, малка планина.

През 4-ти век Малешево е част от държавата Филип и Александър Македонски. След рухването на империята Македония и Малешево влизат в състава на римската провинция Македония. През 6-и и 7-ми век славяните са емигрирали на територията на Малешево. На територията на Малешево Константин Филосов състави кирилицата. С разпадането на македонското царство Самуил Малешево попада под византийско управление. Име Малешево за първи път в пишуваните източници се споменава в грамотата на византийския император Василий II, в която се говори за броя и състава на епархиите на Охридската архиепископия. Сто години по-късно Малешево се споменава от арабския писател Идриси. Някои учени, както Гае Цер смятат, че през 9 век епископијата от Морозвизд (Мородвис) е пренесена в Малешево, град, който се намирал по горното течение на Брегалница, в прегръдките на неостаряваща букови и борови гори, в чийто състав според грамотата на Базил II е Малешево и Пижанец.

Малешево от 1334 г. влиза в състава на средновековната сръбска държава, след това е в състава на феодот Константин Деян и се предполага, че в 1394 г. град Мале е бил разрушен от турците.

След Балканската и Първата световна война Малешево влиза в територията на Кралството на СКС от 20 май 1920 г.

Днес Малешево като географски термин обхваща площ от около 80.560 м² и обхваща две общини – Берово (град Берово и селата Русиново, Владимирово, Ратево, Двориште, Смојмирово, коте, Будинарци и Митрашинци) и Пехчево.

Activity Video