ЗА ПОТЕКЛОТО НА ИМЕТО МАЛЕШЕВО

Информация

  • Берово

Описание

Най-голям брой пътописци, историци и други изследователи името Малешево свързват с лично име, което е съществувало и въз основа на което региона е получил това име. В крайна сметка и днес в района на долния терен иа община Делчево и община Каменица има мъжко име малки. Има и фамилни имена Малешевски, Малешевич.

Еремия Павлович в книгата „Малешево и Малешевци“ – (Белград 1928 г.), също така е склонен да вярва, че името Малешево произхожда от мъжко лично име, позовавайки се на наличието на имена и имена Малешевец, Малешевиќ и др. Такива мнения все още нямат научна подкрепа.

В липса на писмени източници историята на Малешево като древен град и като територия може да се допълни с археологически паметници и с топонимски материал за което историците ще дадат своя дума. Някои изследователи пък като Йордан Иванов смятат, че „Сити Малешево имало“. Въпреки това, ако се вземат предвид многобройните записи, така и археологически останки (макар и все още недостатъчно проучени) Малешево като град е съществувал. Според проф. Т.Томоски името Малешево носи планинската област по горното течение на река Брегалница. Квартали с наименование Малешево се среќават в Косово, северно от Ораховац, както и в Албания, на две места: – с.Малешева, югоизточно от Берат и Малешево северно от Аргирокастро. В XIV век е отбелязано името на мястото Мале в Нигритско. Освен проф.Томо Томоски пише, че в периода от XI и XII век името Малешево е употребил охридския архиепископ Теофилакт в писмо до трнадичкиот епископ, където споменал и малешевскиот епископ, показва, че в XI и XII век ностоела епархия със седалище в Малешево.

В XII век имаме свидетелство в труда „География“ от Арабјанинот Идрис. Неговият описание на Малешево гласи: „От там (мородвишка провинция) има ден и половина път до мястото Малешево“. Към края на XII век в административното деление на византийското царство имало и Малешевска-Морозвиздшка провинция.

Activity Video