Обележја

Мелник е град -приказна со неповторлив шарм и романтика, во голема мера ја зачувал својата древна архитектура од Средниот век од времето на Бугарската Преродба.

Со уникатни археолошки и архитектонски и уметнички атракции, градот Мелник е прогласен за град- музеј како дел од културно-историски резерват од меѓународно значење и е од особена важност за развој на туризмот на територијата на општината.

Музеj

Мелник е град-приказна , каде што се чини дека сè застанало како што било некогаш. Градот е архитектурен резерват, кој во голема мера ја сочувал оргиналноста на Средновековната и Ворожденската архитектура. Мелник има неверојатни археолошки и архитектонски уметнички знаменитости кои го прават шармот на градот уште поголем.

Природа

Близу градот се наоѓаат Мелничките пирамиди. Преставуваат уникатен природен ентитет кои привлекуваат туристи од целиот свет. Се верува дека овој вид на пирамиди настанале со ерозија на глинестата почва. Мелничките пирамиди се во процес на обликување и нивниот изглед и облик се менуваат со текот на времето. Освен пирамидалната форма , песочните издигнувања имаат форма на габи, конуси, игли и друго. Висината на пирамидите достига 100 метри.  Типично за пирамидите на Мелник е тоа што падините се песочни, на места потполно вертикални, а на врвовите растат листопадни растенија и треви.

Волшебно место

Најмалиот град во Бугарија(208) луѓе, Мелник, е скриен во јужните падини на Пирин, меѓу песочните пирамиди со чудни форми. Се наоѓа во општина Сандански, регион Благоевград, 175 километри јужно од Софија и само околу 30 километри од границата со Грција. Археолошките наоди пронајдени во античките времиња сведочат за многу вековната историја.