Църквата „Свети, Свети Безсребърници Козма и Дамян”

Информация

  • Лесна

Описание

  • Црквата „Свети Безребарници Козма и Дамјан“ изградена во 1861 година. Има богат иконостас во три реда, пишуван до последните години на XIX век. Храмот е еден од ретките сочувани во целост (архитектура, иконостас и фрески). Црквата е единствена во својата историја – на иконописот работеле речиси сите познати зографи од Мелниш – Јаков Николај, Лазар Аргиров, мајстор Андон и други. Во оваа црква посетителите можат да добијат најкомплетна слика за уметничкото училиште Мелниска.

Activity Video