Църква „Свети Николай Чудотворец“

Информация

  • Лесна

Описание

Се наоѓа во југоисточниот дел на Мелник, во близина на центарот на градот и е споменик на културата од национално значење. Црквата е изградена во 13 век. Во средниот век таа била мала еднокорабна градба, а со текот на годините неколку пати била обновувана и проширувана. Во 1756 година ја добива формата во која е и денес, а доказ за тоа е натписот на ѕидот на олтарот во источниот дел на црквата. Во 1895 година црквата била опожарена, но на почетокот на 20 век повторно била обновена од Националниот институт за културни споменици. Во него се сместени уникатни икони со исклучителна уметничка вредност, кои претставуваат уникатни примероци на сликарската школа на Мелник и околните села. Денес црквата е една од ретките функционални цркви во градот Мелник.

Activity Video