Църква „Свети Jоан Предтеча“

Информация

  • Лесна

Описание

Се наоѓа во северозападниот дел на градот Мелник на десниот брег на Мелнишка Река. Месното население го нарекува „Свети Јани“.

Црквата била изградена во XVIII-XIX век. Станува збор за споменик на културата од национално значење како дел од културно-историскиот резерват „Мелник“. Храмот е богато украсен со шарени мурали. Колоните се насликани со цветни венци и букети, на иконостасот има букети. Над храмот е прикажан шарен петел и птици кои кружат, а на престолот на владетелот гулаби и шарени пауни. Иконостасот и царските двери се од исклучителна уметничка вредност. Има и уникатна колекција на икони, од кои некои се насликани од зографите Лазар Аргиров и Јаков Николај.

Во овој храм, за разлика од другите, има два реда балкони, еден за жените и еден за девојките, а долу стоеле мажите и момчињата.

Во моментов црквата „Св. Јован Претеча“ делува како гробишна црква на градот Мелник.

Activity Video