„Св. Атанасиј

Информация

  • Лесна

Описание

Во Мацево, најмалото беровско село, се наоѓа црквата „Свети Атанасиј“, која според натписот над западниот влез е изградена во 1932 година. наместо постара црква. Славата на селото е Свети Атанасиј, а во Илинден се прави курбан (црковно-народен собор). Исто така во ова село може да се посети археолошки локалитет познат како Мацевски Чукчи – можеби е од римско време. Има цигли кои имаат неправилна форма, се печени и бојата им е кафено-кафеава. Ископани се од малите удари што паднаа при пробивањето на новиот асфалтиран пат Берово – Кочани.

Activity Video