“Св. Архангел Михаил“

Информация

  • Лесна

Описание

На самиот влез на Брегалничко – Аблане клисура, каде што Брегалница започнува и навлегува во Беровскиот округ, се наоѓа манастирот „Свети Архангел Михаил“ кој е изграден во 1818 година. Изграден е меѓу две стари цркви, помеѓу „Свети Ѓорѓија“ од десната страна, на околу стотина метри, на чие место денес има заветно светилиште и „Света Богорогица“ од левата страна, кај влез во Брегалничката клисура, на местото каде што во 18 век се наоѓа Берово. Начинот на градење на манастирот се поврзува со легендата: во тоа време во Берово имало црква, поради што беровчани на чело со папата Петсо побарале од локалните турски власти да се изгради црква. Кога делегација на чело со папата Паис отишла на булеварот, тој се согласил, но им поставил три услови. Првата беше црквата да се изгради за четириесет дена, втората беше покривот да не биде повисок од патот до изворот на Брегалница, а третиот услов беше папата Пецо да му ја даде најубавата и најмладата ќерка на буљукбашлија. Кога слушнале беровчани, веднаш биле договорени условите за првите двајца, а Поп Пеко им рекол дека неговата ќерка се согласува, па веднаш почнале да ја градат црквата. Таа беше готова за четириесет дена и го изгради подалеку од патот за да не се гледа. На четириесеттиот ден пристигна караван со војска испратена од долината да ја земе најмладата ќерка. И навистина отиде со нив во Солун. Но, намерата на девојката не била да стигне до долината, па кога караванот дошол до Дојранското езеро, девојката скокнала од коњот и се фрлила во водата. Војската, мислејќи дека девојката се удавила, побрзала во долината и му кажала што се случило. Но, помалата ќерка не била мртва. Нашол овчар како засадил стадо крај езерото и го однел со себе во слободна Србија. Во црквата има женски манастир. Темелите на првиот женски манастир во Берово се изградени дваесет години по изградбата на манастирската црква (околу 1840 година). Во својот врв, манастирот броел до шеесет монахињи (монахињи) со развиена богата економија, богословско училиште, ткајач. На јужната, западната и северната страна на црквата се монахињите кои живеат во манастирите. Изградени се во чиста стара малешевска архитектура на приземје, со вкупно 16 соби и површина од 560 метри квадратни. Во јужниот дел на конаците се наоѓаат две спомен-соби, едната на Атанас Раздолов, а другата на Никола Петров Русински, а во останатиот дел од јужниот дворец е сместен музејот посветен на Разловечкото и Кресненското востание. Во дворот на манастирот доминира црквата со голем трем, изградена во архитектонскиот опус на 19 век. Внатре ликовите на светителите се насликани во карактеристичен стил кој отстапува од византиските канони. Од оригиналниот иконостас зачувана е само една икона со изведба на светиот пророк Ное, дело на иконописецот Георги Вељанов од Струмица, изработена во 1818 година. Разиграно е на теренот. Иконостасот што го одвојува олтарот од средниот дел опфаќа 10 таканаречени царски величествени икони. Привлекува со топлината на присуството на дрво, обликувано во стариот стил од 19 век. Манастирската библиотека содржи голем број книги и текстови од 19 и 20 век, а во внатрешноста на црквата има 72 икони од 19 век. Дејноста на манастирот е тесно поврзана со Разлово (1876) и Кресненското востание (1878). Денес е сместен во музејот, каде што се изложени фотографии, документи, географски карти и старо оружје од историското минато на Малешевијата и Македонија. Сестринството во овој манастир изработува икони во византиски стил, за иконостас или по нарачка. Манастирот е достапен и отворен за духовните потреби на секој добронамерен посетител. Самиот влез низ големата дрвена порта го носи посетителот во еден поинаков свет – светот на молитвата.

Activity Video