“Св. Апостоли“

Информация

  • Лесна

Описание

Во селото Ратчо, кое е на 7 километри од Берово, можете да ја посетите црквата Св. „Апостоли“. Изградена во втората половина на 19 век, како и повеќето цркви во Малешевијата, има многу икони впишани во записи од различни временски периоди. Таму се одржува Крен (црковно-народна средба) кај Голема Богородица и Илинден, а селото е Св.

Activity Video