Митрополитска църква “Свети Никола”

Информация

  • Средна

Описание

Тој е споменик на културата од национално значење. Изградена на почетокот на 13 век како митрополитска црква на Севаст Владимир на темели на тракиско светилиште. Денеска се зачувани само источниот ѕид и неколку елементи од внатрешноста. На урнатините на црквата сè уште се гледаат фреските со исклучително висока уметничка вредност. Некои од нив се чуваат во Софискиот археолошки музеј.

Activity Video