Въжена градина

Информация

  • Лесна
  • до 16г. - 2 души / възрастни - 4 души

Описание

Ова е прва градина со јаже од ваков вид изградена надвор од шумски фонд во Бугарија. Градината е изградена на две нивоа. Првото ниво е за деца, второто – со висина од над 5 m и многу екстремни елементи. Целата градина се состои од 24 елементи.

Задолжително пред влегување во градината има упатство во врска со осигурувањето. Можете да носите ракавици за погодност кога поминувате.

Минимален број на учесници: деца (до 16 години) – 2, возрасни – 4

Activity Video