Куќата на Бојар

Информация

  • Лесна

Описание

Станува збор за архитектонско-градежен споменик на средниот век од национално значење. Еден од најстарите градби на Балканскиот Полуостров, иако делумно зачуван. Почетниот период на градба датира од првата половина на 13 век, кога била резиденција на деспотот Алексиј Слав, во средината на 13 век, дел од неа бил запален и уништен, во следните векови бил обновен и обновен, на крајот на 17 век, беше дотраен во некои сектори, на почетокот на 18 век – голема реконструкција поврзана со изградбата на подот од поткровје и саат-кулата, која траеше до почетокот на 20 век.

За време на доцниот среден век и ренесансата, таа била една од најраскошно уредените станбени згради во Мелник и околината, со мермер поплочен двор, фонтани со мермерни статуи, сали и простории со мозаични подови, фрески, витражи. , како дел од тврдината Славова ја заземала најважната стратешка позиција во првиот степен на одбрана на тврдината.

Activity Video