СУВИ ЛАКИ

Информација

  • Лесна

Опис

Туристичката населба Суви Лаки е урбанизирана во 1978 година, а се наоѓа на 25 км од Берово по патот за Струмица. Во моментот таму се наоѓаат над 500 викенд куќи а е предвидена можност за градба на уште стотина викенд и комерцијални објеки.