Берово е на 170 километра от Скопие и има централно местоположение по отношение на три летища – Скопие, София и Солун. Можете да стигнете до Берово с кола, използвайки източната магистрала, през Штип, Кочани, Виница.

www.visitberovo.com.mk

От Р. България може да стигне до Берово през два гранични пункта: • От Делчево (45 км) и • От Ново село до Струмица (76 км) Граничният пункт Клепало е само на 16 км от Берово и се очаква скоро да бъде пусната в експлоатация. От Скопие до Берово и обратно има няколко автобусни линии през деня. От Берово до Струмица и обратно има автобусни линии всеки ден.

www.visitberovo.com.mk