Раннохристиянски комплекс

Информация

  • Лесна

Описание

  • Раннохристиянският комплекс включва най- ранната християнска църква открита до днес на територията на античния Партикополис. Прилежащи към нея са атрий, помощни помещения за извършване на религиозни ритуали и част от резиденцията на епископа. Открита и проучена през 1967г. тя е трикорабна базилика с предверие и атрий с кладенец. Мраморни колони увенчани с йонийски капители са разделяли трите кораба, а олтара е отделен от наоса с преграда. Стените са били покрити със стенописи. Базиликата е била изградена в средата на ІV в., разрушена е по време на готските нападения и в последствие е възстановена отново. В близост до църквата са разкрити помощни помещения. В западната част на комплекса се намира античната главна улица на града – кардо максимус ( ориентирана север- юг). Била покрита с добре изгладени гранитни блокове и както всички улици на древния Партикополис е имала отводнителни канали. От двете страни на улицата се е издигала колонада изградена от гранитни колони свързани с арки. На една от колоните и до днес се чете надпис от времето на император Каракала: „Марк Аврелий Капитониан Александър и Терентиана Юлиа, като бяха жрец /подариха/ на родния си град колоните на стоата.“

Activity Video