Епископска базилика

Информация

  • Лесна

Описание

  • Базиликата е била изградена през V в. от н. е. Тя е следващата във времето епископска църква в античния град. Открита е през 1960г. при строеж на Младежкия дом, в центъра на града. Проучена е само в западната й половина, тъй като източната се намира под платното на ул. „ Македония” и под сградите срещу нея. Разкрити са външният и вътрешен притвор, две странични помещения и западната част на наоса. Непроучената източна половина на църквата не позволява да се изясни с колко абсиди е завършвала и каква форма са имали. Подовете на базиликата са покрити с многоцветна мозайка с геометрични, растителни и животински орнаменти. Всеки символ, който древните музиварий са използвали е част от раннохристиянската семиотична система. Могат да се видят прекрасни пана с изобразени птици (символ на рая), риби ( символът на Христос) и цветя ( символ на вечния живот). Особен интерес представлява средното пано във вътрешния притвор, в което е поместен гръцки надпис. От него научаваме, че сградата е била построена от епископ Йоан. Текстът гласи: “Ти желаеш да узнаеш, кой е построил великолепната сграда, която радва очите с красотата си. Това е Йоан, мъж разумен и мъдър, който получи да се грижи за архиерейския престол и имаше за свой предшественик благочестивия мъж на име О…” На запад от църквата се е простирал двор. Днес тук се намира Археологическият музей на град Сандански.

Activity Video