КОМПЛЕКС ПАМЕТНИК – СПАРТАК

Информация

  • Лесна

Описание

  • Сандански е познат като родното място на легендарния тракиец Спартак. В историята името му е покрито със славата на главен организатор на въстанието, което избухва в гладиаторската школа в гр. Капуа, недалеч от Рим през 73 г. преди Христа. Бунтът се разраства бързо и само за месеци отрядът на Спартак от 74 роби се превръща в 120 хилядна армия. Тя помита всичко пред себе си. Рим е в паника. На претор Марк Луциний Крас са дадени диктаторски пълномощия, въведена е забравената от десетилетия децимация във войската, повикани са армиите на Помпей от Испания и на Лукул от Тракия. През 71 г. пр. Христа Крас печели решаващата битка в Северна Лукания край р. Силар, а след нея 6 хиляди пленени роби са разпънати на кръст по цялото протежение на Виа Апия от Капуа до Рим, сред тях е и Спартак.
    Въстанието на Спартак намира отражение в трудовете на много антични автори и макар той да е бил враг на Рим, те не скриват възхищението си от него. Плутарх, например пише: „Гладиаторите избрали трима вождове, от които пръв станал Спартак, тракиец от племето меди, който притежавал не само голяма смелост и физическа сила, но и ум и хуманност”. Този пасаж е много важен, защото потвърждава тезата за произхода на Спартак от племето меди, обитавало земите около дн. гр. Сандански. Приема се, че е роден в древното селище, намиращо се източно от с. Склаве, където днес се провежда ежегодния панаир, свързан с легенда за Спартак. От там идва и името на селото – „склав” от латински – роб.

Activity Video