СПОМЕНИЦИ И ЗНАМЕНИТОСТИ

Информация

  • Спомени и знаменитости

Описание

Историческите паметници са завещание и посланик, останали от предишните поколения, които се посвещават на свободата, независимостта и развитието на този регион. В града и околностите му можете да посетите много исторически паметници, както от времето на турското робство, така и от НОБ.

Значими обекти, паметници, паметници и паметници в Малешево и Берово са:

* Мемориал на лидера на Разловко и Кресна въстание, Димитър Поп Георгиев Беровски, на площада в Берово, носещ името му.

* Мемориален бюст на Димитър Поп Георгиев Беровски пред манастира в Берово

* Мемориален бюст на Джейн Сандански на кръстовището между Берово, Пешево и Виница в Смомярово.

* Мемориалният бюст на Дедо Ильо Малешевски пред основното училище в Берово, носещо неговото име.

* Мемориална плака на мястото на къщата, където живее Идо Малешевски, разположен близо до градския площад.

* Мемориална плоча за Даме Груев, на върха на Плетеле, над село Русиново, където е убит през 1906 г.

* Мемориален бюст на Даме Груев в Русиново

* Паметник на Никола Петров Русински в близост до Музея на град Берово

* Мемориален бюст на Никола Петров Русински в двора на началното училище в Русиново с името му

* Паметникът на 50-та дивизия в село Митрашинци, издигнат на мястото на образуването му на 17 септември 1944 г.

* Мемориален знак на жителите на пушка по време на Втората световна война на 03.10.1944 г., в близост до градския стадион в Берово.

* Мемориална табела на сградата на полицейското управление в Берово за нападението на българската секция от бойците на Четвъртата македонска бригада на 23.08.1044 г., когато бе освободен Берово.

* Мемориална плака пред детската градина в Берово за убитите бойци от войната за национално освобождение от Малешево.

* Мемориална плака в района Широки дол – Владимирско, за създаване на 51-та дивизия през 1944 г.

* Мемориална табела на Благовещението, битката между партизаните и единица на българската армия, по време на майската офанзива през 1944 г.

* Мемориална забележителност в Суви Лаки, където на 10.05.1942 г. е образувана партиен адвокат за Малесево.

* Мемориални бюстове на Леонид Пековски, Чедомир Димитриевич и Панте Радински на кея на река Брегалница в близост до Основния съд в Берово.

* Мемориален бюст на Асо Русковски пред гимназията в Берово, чието име носи.

* Мемориален бюст на Пола Бошничка във Владимирово, партизан от това село.

* Мемориален бюст на Йован Козовски, партизан от Будинарки.

* Мемориална плоча на Асо Караманов, по пътя между Берово и село Смомярово.

Activity Video