“Св. Георги“

Информация

  • Лесна

Описание

В село Будинарки се запазва уникална селска архитектура от 18-ти век. Тук можете да посетите църквата “Св. Горги “, построена през 1857 година. На Илинден и Митровден се провежда църковно-фолклорно събиране. Славата на селото е Светая Светих. На запад от селото се намира куполната църква “Св. Джорджи “, където се провежда църковно-фолклорна среща в църквата” Свети Георги “. В допълнение към капещата църква има източник на свещена вода, където много хора намират утеха в своите проблеми.

Activity Video